Het Warenhuis is in het bezit van het Keurmerk 2019-2021

Elke drie jaar wordt Het Warenhuis gekeurd door officiële auditors van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Het Warenhuis is al sinds 2016 houder van het Keurmerk. Dinsdag 23 april 2019 moest het Keurmerk opnieuw gehaald worden en dat is met vlag en wimpel gebeurd!

 

Waarom een keurmerk?

Iedere opkoper mag zichzelf kringloopbedrijf noemen. Maar sommige kringloopbedrijven willen meer doen dan geld verdienen met de verkoop van gebruikte spullen.

Die kringloopbedrijven willen zich inzetten voor mens en milieu. Ze bieden mensen een werkplek die bij een regulier (commercieel) bedrijf moeilijk aan een baan kunnen komen. En met de verkoop van spullen willen ze voorkomen dat herbruikbare goederen naar de verbrandingsoven gaan. Daarnaast zorgen ze voor een milieuvriendelijke afvoer van restmaterialen (afval).

Om voor iedereen duidelijk te maken welke kringloopbedrijven zich op een professionele manier inzetten voor mens en milieu heeft de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) het keurmerk in het leven geroepen.

 

Waar moet een kringloopbedrijf aan voldoen om het keurmerk te krijgen?

Het bedrijf moet een veilige werkplek zijn. Alle ARBO-richtlijnen moeten door de medewerkers nageleefd worden. Dat betekent natuurlijk veiligheidsschoenen en -hesje aan. Maar ook dat de nooduitgangen altijd vrij zijn, er geen troep of apparaten op de grond liggen en dat de brandblussers bereikbaar zijn.

De medewerkers moeten werken volgens de regels van het bedrijf. Werken volgens vaste regels zorgt voor veiligheid en een goede inwerking van nieuwe mensen. Iedereen, inclusief de directie, moet vervangbaar zijn zonder dat het bedrijf daar schade van ondervindt.

De financiën moeten op orde zijn. Er mag niet gesjoemeld worden met cijfers. Goederen en geld moeten goed geregistreerd worden.

Elke drie jaar wordt er een nieuwe controle (audit) uitgevoerd en tussentijds is er een kleine inspectie of de organisatie alles nog op orde heeft.

 

De auditors van de BKN

De auditors van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland komen uit de kringloopbranche en zijn opgeleid om keurmerk-controles uit te voeren. Ze lopen rond en praten met de medewerkers. Ze stellen vragen over het werk, de regels, gebruikte formulieren en veiligheid. En ze kijken of alles op de werkvloer in orde is.

Ze praten met de directie over de boekhouding, financiële verslagen en de milieueisen. Op de administratie kijken ze naar de registratie van gegevens, bijvoorbeeld ziekte- en werkuren, en het privacybeleid.

 

 

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved