Informatie over Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis geeft graag openheid van zaken.

We zijn een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor mens en milieu. Dit komt tot uitdrukking in ons beleidsplan en jaarverslag. In onze statuten vindt u de grondregels van de rechtspersoon.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved