Doelstellingen Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis heeft een tweeledige doelstelling:

 • het terugdringen van afvalstromen door middel van het zoveel mogelijk promoten van hergebruik van goederen en materialen
 • het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

De stichting kent geen winstdoelstellingen.

 

Doelstellingen 2017

Financieel

 • Het realiseren van de opgestelde begroting 2017.
 • Het realiseren van een winkelomzet van € 900.000,- (excl. BTW).
 • Uitbreiding van de internetverkopen naar een omzet van € 25.000,- (excl. BTW).

Mens

 • Het behalen van een succespercentage van 75% ten aanzien van de geregistreerde doelen volgens de Piëzo-Methodiek.
 • Het creëren van 10 extra werkplekken voor mensen die aangewezen zijn op dagbesteding.
 • Het opstarten van een ‘gezondheidsproject’ voor medewerkers.

Milieu

 • Het percentage ingezamelde herbruikbare huisraad verhogen naar 55%.
 • Het percentage grof huisvuil dat afgevoerd wordt onder 40% brengen.
 • Het opstellen van een communicatieplan t.a.v. onze effectiviteit op het gebied van milieubesparing.

Voor een toelichting op deze doelstellingen verwijzen we u naar ons bedrijfsplan.

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved