ANBI

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis heeft sinds de oprichting in 2016 de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

(Bron: De Belastingdienst)

Als u hier klikt vindt u het standaardformulier Publicatieplicht ANBI.