Doelstellingen Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis heeft een tweeledige doelstelling:

  • het terugdringen van afvalstromen door middel van het zoveel mogelijk promoten van hergebruik van goederen en materialen
  • het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

De stichting kent geen winstdoelstellingen.

 

Doelstellingen 2018

Financieel

  • Het realiseren van de opgestelde begroting 2018.
  • Het realiseren van een winkelomzet van € 1.050.000,- (excl. BTW).
  • Het aantal betalende klanten met 5% verhogen met een minimaal gelijkblijvende gemiddelde besteding.

Mens

  • Minimaal 50 % succesvolle uitstroom van medewerkers in het filiaal Zuid west.
  • Maatregelen treffen waardoor medewerkers met een taalachterstand beter en sneller de taal leren spreken.
  • Doelgroep verder verbreden d.m.v. een bredere samenwerking met andere organisaties in de regio.

Milieu

  • Minimaal één contract opstellen met een producent of leverancier m.b.t. het inzamelen van afgedankte goederen.
  • Duurzaamheid op de agenda zetten en in de interne organisatie doorvoeren.

 

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved