Doelstellingen Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis heeft een tweeledige doelstelling:

  • het terugdringen van afvalstromen door middel van het zoveel mogelijk stimuleren van hergebruik van goederen en materialen
  • het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

De stichting kent geen winstdoelstellingen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen:

  • Het inzamelen en sorteren van goederen
  • Het verwerken van goederen: repareren, recyclen en upcyclen
  • Het verkopen van herbruikbare, gerepareerde, geupcyclede en gerecyclede goederen
  • Dienstverlening
  • Het bieden van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers

Hoe bereiken wij deze doelstellingen

Het inzamelen en sorteren van goederen

Goederen worden huis aan huis opgehaald, door burgers ingeleverd bij Het Warenhuis of opgehaald bij verschillende milieustraten in de regio.

Ingezamelde goederen worden beoordeeld op verschillende eigenschappen. Een deel is geschikt voor verkoop en wordt gesorteerd op productcategorie en verkoop-klaar gemaakt. De overige goederen worden ingedeeld in hetzij geschikt voor reparatie, upcycling of recycling hetzij voor ons onbruikbaar restmateriaal. Deze restfractie wordt zo veel mogelijk op het eigen terrein gescheiden.
Het doel is een zo laag mogelijke restfractie over te houden en het materiaal te laten hergebruiken door te verkopen aan derden.

Het verwerken van goederen: repareren, recyclen en upcyclen

Het uitstellen, en op termijn zelfs voorkomen, van het verbranden van goederen en waardevolle grondstoffen is een belangrijk deel van de verduurzaming van de samenleving. Door de omvang van de goederenstroom die Het Warenhuis elk jaar in komt en de mogelijkheden die die bieden, maakt het bedrijf een belangrijke speler in de regio op dit gebied.

De middelen die Het Warenhuis hierbij inzet zijn het repareren van consumentengoederen, het recyclen van restmaterialen en het upcyclen van niet herbruikbare spullen.
Naast de duurzaamheidsoverweging genereren deze activiteiten ook nieuwe werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vergroten ze het assortiment in de winkels.

Het verkopen van herbruikbare, gerepareerde, geupcyclede en gerecyclede goederen

Het assortiment van Het Warenhuis zal uitgebreid worden en daarmee zal het voor de klant zichtbaar worden dat het bedrijf zich breder gaat inzetten. Het gaat niet uitsluitend om kringloop, maar om duurzaamheid.

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het verzorgen van de inzameling van goederen, het beheer van FF=FW en het uitvoeren van incidentele werkzaamheden op speciaal verzoek. Dit kan voor onze huidige samenwerkingspartners zijn maar ook voor nieuwe partners.

Het bieden van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers

De bovengenoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn voornamelijk medewerkers die elders een dienstverband hebben, in opleiding zijn, in een naar werk gericht ontwikkelingstraject zitten of op basis van dagbesteding bij ons actief zijn. Onze taak is om deze medewerkers op professionele wijze te begeleiden.